Production Specialist (2-ploegen)

 

De functie 
Op de locatie Koog aan de Zaan van Olam Cocoa BV is een vacature ontstaan voor Production Specialist. De Production Specialist, verantwoordelijk voor een deelgebied van de fabriek, heeft als doel het oplossen van problemen en uitvoeren/begeleiden van optimalisaties op het gebied van proces, product en kwaliteit, zodanig dat een optimale ondersteuning aan de bedrijfsvoering wordt verleend. De Production Specialist zorgt voor de technische ondersteuning aan en de opleiding van de operators. 

Verantwoordelijkheden
Rapporterend aan de Production Engineer heeft deze functie de volgende verantwoordelijkheden:

 • Ondersteunen van productie om zo een optimale bedrijfsvoering te kunnen waarborgen;
 • Mede toezicht houden op de uit te voeren productiewerkzaamheden en aangeven van de gewenste correcties;
 • Mede toezicht houden op de effectiviteit van productieprocessen en installaties, zodanig dat de maximum beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit wordt bereikt;
 • Mede toezicht houden op onderhoudswerkzaamheden aan productie installaties zodanig dat de juiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen en correcte afstemming met de onderhoudsdienst heeft plaatsgevonden
 • Adviseren over verbeteringen inzake onderhoudsactiviteiten/-methoden en energieverbruik;
 • Het uitvoeren van troubleshoot activiteiten in overleg met de Process Engineer, de Ploegchef en Operators, zodanig dat storingen en problemen tijdig op een adequate wijze worden opgelost;
 • Het doorvoeren van de vereiste maatregelen op de werkplek door medewerkers op de juiste wijze te instrueren;
 • Het signaleren van (structurele) problemen en het initiëren en uitwerken van verbetervoorstellen voor deze uitdagingen;
 • Participeren in (opstart) teams ten behoeve van proces/productoptimalisaties;
 • Het werken aan deelopdrachten voor verbeteringen op het gebied van kwaliteit- en procesbeheersing, doorzetverhoging, efficiency, werkmethoden en organisatie;
 • Registreren en rapporteren van gegevens, ook op het gebied van GMP en HACCP;
 • Het ingrijpen in afwijkende situaties, beslissingen maken inzake de (nood)maatregelen en het rapporteren hierover aan leidinggevenden; 
 • Het signaleren en rapporteren van onveilige situaties, -handelingen en -installaties, 
 • Het overdragen van kennis en vaardigheden aan de Operators;
 • Het begeleiden van medewerkers bij interne- en externe opleidingen zoals: VAPRO, LSBL, HACCP en veiligheidstrainingen;
 • Het inwerkprogramma voor nieuwe operators opstellen;
 • Het overleggen met de Production Manager, Process Engineer e.a. afdelingen;
 • Uitvoeren van het kwaliteitsbeleid en handhaven van kwaliteit- GMP-, HACCP-, Arbo-, veiligheid-, energie-, milieuregels en –instructies, zodanig dat de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd.

De kandidaat
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Minimaal een afgeronde opleiding op MBO 3/4 óf 
  HBO opleiding in een technische richting zoals Werktuigbouwkunde, Mechatronica of Elektrotechniek of vergelijkbaar;
 • Heeft een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal;
 • Heeft enkele jaren werkervaring in de levensmiddelenindustrie;
 • Beschikt over specifieke kennis van procestechniek, procesbesturingssystemen en onderhoudstechnieken;
 • Beschikt over leidinggevende vaardigheden;
 • Is analytisch, stressbestendig en het continue verbeteren zit in het bloed;
 • Heeft geen bezwaar tegen het werken in een 2-ploegendienst;
 • Kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. 

Notitie voor bureaus:

Wij hebben er bewust voor gekozen om zelf de werving te doen. Dat betekent dan ook dat wij jullie verzoeken geen cv’s naar ons toe te sturen; deze zullen we namelijk niet in behandeling nemen.

Je reageert op de vacature Production Specialist (2-ploegen) bij ofi Cocoa.

Je gaat gegevens invullen die in een database worden opgeslagen. Deze gegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij nagaan in hoeverre deze aansluiten bij vacatures.

Door de sollicitatie te versturen, ga je ermee akkoord dat jouw gegevens met inachtneming van de hiervoor genoemde voorwaarden worden opgeslagen in een database.

Wij zullen de data slechts gebruiken voor de hierboven benoemde doeleinden. Je kunt op elk moment de toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.